Описание

Регулярни имейли – всяка седмица в рамките на 1 година ще получаваш имейл с лесно смилаема и приложима информация, базирана на нашия опит.

Концентирана информация – регулярно споделяне  в следните сфери: лични финанси и инвестиции. Информация за инвестиции в Акции, Облигации, Недвижими Имоти, Commodities (злато, нефт и т.н.), алтернативни продукти, както и деривати (фючърси и опции). 

Информация за отделните методи за оценка на инвестиционни възможности.

Приложна информация, която ще улесни неимоверно вашите финанси и инвестции.