Услугите, които предлагаме са:

 • Персонализирани консултации
 • Изготвяне на индивидуално инвестиционно портфолио
 • Анализ и оценка на инвестиционни възможности

Индивидуална Консултация

Препоръчителна опция, ако имате конкретен казус, въпроси или съмнения относно дадена финансова възможност.


199 лв 


Какво включва?

 • 1 сесия от 60 минути
 • Ще получите яснота за въпроси свързани с увеличаване на доходи, оптимизиране на разходи, ръст на спестяване и/или инвестиране на пари, анализ и оценка на дадена инвестиционна възможност.
 • В удобно за Вас време по: Телефон, Viber или Skype

Изготвяне на портфолио

Опция, подходящва в случаите, когато искате изготвяне на индивидуален, спрямо Вашите възможности, нужди и цели, инвестиционен портфейл.


599 лв 


Какво включва?

 • 3 сесии от по 60 минути
 • Ще  изградим инвестиционен портфейл, който да бъде изцяло базиран на Вашите изисквания за риск и  доходност
 • Детайлно ще обсъдим нещата свързани с Вашите финанси, за да изградим максимално ефективен порфейл, с който да постигнете финансовите си цели. 
 • Портфейлът ще бъде пасивен, т.е. няма да се налага да влагате много време, за да го управлявате.
 • Ще получите .pdf документ, в който ще бъде описана цялата структура на Вашия портфейл, като ще изговорим всеки един компонент от него. 
 • В удобно за Вас време по: Телефон, Viber или Skype

Свалете резюме от действително портфолио на наш клиент. 
*Части от портфолиото умишлено са замъглени, тъй като съдържат персонална конфиденциална информация.